Kamis, 21 April 2011

Ibnu Rusyd

Ibnu Rusyd atau nama lengkapnya Abu Walid Muhammad Ibnu Ahmad lahir di Kardova pada tahun 1126. Beliau ahli falsafah yang agung dalam sejarah Islam. Pengaruhnya bukan saja berkembang luas didunia Islam, tetapi  juga  di  kalangan  masyarakat  di  Eropa .  Di  Barat,  beliau  dikenal  sebagai Averroes.
Keturunannya dari golongan yang berilmu dan ternama. Bapak dan datuknya merupakan hakim pengadilan di Kardova. Beliau berguru dengan Ibnu Zuhr yang kemudiannya menjadi rekan karibnya.
Ibnu  Rusyd  mempelajari  ilmu  fikih  dan  pengobatan  dari rekannya  yang  juga merupakan  tokoh  pengobatan  yang  terkenal  di  Spanyol,  Ibnu  Zuhr  yang  pernah bertugas di sebagai dokter istana di Andalusia.
Sebelum meninggal  dunia,  beliau  telah  menghasilkan  bukunya  yang  terkenal  Al Taysir. Buku itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan bahasa Inggeris dengan judul Faclititation of Treatment.
Selain  menjalin  perhubungan  yang  akrab  dengan  Ibnu  Zuhr,  Ibnu  Rusyd  juga mempunyai hubungan yang baik dengan kerajaan Islam Muwahidin. Hubungan ini telah membolehkan Ibnu Rusy dilantik sebagai hakim di Sevilla pada tahun 1169. Dua tahun kemudian, beliau dilantik menjadi hakim di Kardova.
Selepas beberapa waktu menjadi hakim, beliau dilantik sebagai dokter istana pada tahun 1182. Banyak yang cemburu dan dengki dengan kedudukan Ibnu Rusyd. Karena desakan dan tekanan pihak tertentu yang menganggapnya sebagai orang sesat, beliau dibuang ke daerah Alaisano.
Setelah selesai menjalani tempo pembuangannya, beliau pulang semula Kardova. Kehadirannya di Kardova bukan saja tidak diterima, tetapi beliau telah disisihkan oleh orang ramai serta menerima pelbagai penghinaan dari masyarakatnya.
Pada lewat penghujung usianya, kedudukan Ibnu Rusyd dipulihkan semula dan Khalifah Al-Mansor Al-Muwahhidi menyadari kesilapan yang dilakukannya. Namun, segala karunia dan penghormatan yang diberikan kepadanya tidak sempat dikecap karena beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 1198.
Kematiannya merupakan kehilangan yang cukup besar kepada kerajaan dan umat Islam di Sepanyol. Beliau tidak meninggalkan sedikitpun harta benda melainkan ilmu dan tulisan dalam pelbagai bidang seperti falsafah, pengobatan, ilmu kalam, falak, fikih, musik, kaji bintang, tatabahasa, dan nahu.
Di antara karya besar yang pernah dihasilkan oleh Ibnu Rusyd termasuklah “Kulliyah fit-Thibb” yang mengandung 16 jilid, mengenai pengobatan secara umum, Mabadil Falsafah (Pengantar Ilmu Falsafah), Tafsir Urjuza yang membicarakan pengobatan dan tauhid,  Taslul,  buku  mengenai  ilmu  kalam,  Kasyful  Adillah,  yang  mengungkap persoalan falsafah dan agama, Tahafatul Tahafut, ulasannya terhadap buku Imam AlGhazali yang berjudul Tahafatul Falaisafah, dan Muwafaqatil Hikmah Wal Syari’ah yang menyentuh persamaan antara falsafah dengan agama.
Karya  tulis  tersebut  menunjukkan  betapa  penguasaan  Ibnu  Rusyd  dalam pelbagai  bidang  dan  cabang  ilmu  begitu  kental  sekali  sehingga  usaha  untuk menterjemahkan tulisan beliau telah dilakukan ke dalam bahasa lain. Buku “Kulliyah fit-Thibb”  telah diterjemahkan  ke  dalam  bahasa  Latin  pada  tahun 1255  oleh Bonacosa, orang Yahudi dari Padua
Kemudian buku itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris dengan judul General Rules of Medicine. Hasil pemikiran yang dimuatkan dalam tulisannya, terutamanya dalam  bidang  falsafah,  telah  mempengaruhi  ahli  falsafah  Barat.  Dua  orang  ahli falsafah Eropa, yaitu Voltaire dan Rousseau dikatakan bukan sekadar terpengaruh oleh falsafah Ibnu Rusyd, tetapi memperoleh ilham dari membaca karyanya.
Pemikiran Voltaire dan Rousseau telah mencetuskan era Renaissance di Perancis sehingga merubah wajah Eropa keseluruhannya sebagaimana yang ada pada hari ini. Masyarakat Barat sebenarnya berhutang budi kepada Ibnu Rusyd karena pemikirannya, dan telah mencetuskan revolusi di benua Eropa.
Pemikirannya memungkinkan masyarakat di sana keluar dari zaman kegelapan menuju era kemajuan industri yang pesat. Hospital Les Quinze-Vingt yang juga merupakan hopital pertama di Paris didirikan oleh Raja Louis IX   berdasarkan model rumah sakitl Sultan Nuruddin di Damsyik yang kaidah pengobatannya merupakan hasil dari idea dan pemikiran Ibnu Rusyd.
Ibnu Rusyd juga telah menulis sebuah buku mengenai musik yang diberi judul “De Anima Aristoteles” (Commentary on the Aristotle’s De Animo). Hasil karyanya ini membuktikan betapa Ibnu Rusyd begitu terpengaruh dan tertarik dengan ilmu logika yang dikemukakan oleh ahli falsafah Yunani, Aristotle.
Pembicaraan falsafah Ibnu Rusyd banyak tertumpu pada persoalan yang berkaitan dengan metafisik, terutama masalah ketuhanan.
Pembaharuan ini dapat dilihat juga dalam bidang pengobatan, Ibnu Rusyd memberi penekanan tentang kepentingan menjaga kesehatan. Beberapa pandangan yang dikemukakan dalam bidang pengobatan juga didapati mendahului zamannya. Beliau pernah menyatakan bahwa demam campak hanya akan dialami oleh setiap orang sekali saja.
Ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Ibnu Rusyd turut menjangkau bidang yang berkaitan dengan  kemasyarakatan  apabila  beliau  coba  membuat  pembagian masyarakat itu kepada dua golongan yaitu golongan elit yang terdiri dari ahli falsafah dan masyarakat awam.
Pembagian strata sosial ini merupakan asas pengenalan pembagian masyarakat berdasarkan kelas seperti yang dilakukan oleh ahli falsafah terkemudian, seperti Karl Max dan mereka yang sealiran dengannya.
Apabila melihat keterampilan Ibnu Rusyd dalam pelbagai bidang ini, maka tidak syak lagi beliau merupakan ilmuwan Islam yang handal.

0 komentar:

Posting Komentar

Kamis, 21 April 2011

Ibnu Rusyd

Ibnu Rusyd atau nama lengkapnya Abu Walid Muhammad Ibnu Ahmad lahir di Kardova pada tahun 1126. Beliau ahli falsafah yang agung dalam sejarah Islam. Pengaruhnya bukan saja berkembang luas didunia Islam, tetapi  juga  di  kalangan  masyarakat  di  Eropa .  Di  Barat,  beliau  dikenal  sebagai Averroes.
Keturunannya dari golongan yang berilmu dan ternama. Bapak dan datuknya merupakan hakim pengadilan di Kardova. Beliau berguru dengan Ibnu Zuhr yang kemudiannya menjadi rekan karibnya.
Ibnu  Rusyd  mempelajari  ilmu  fikih  dan  pengobatan  dari rekannya  yang  juga merupakan  tokoh  pengobatan  yang  terkenal  di  Spanyol,  Ibnu  Zuhr  yang  pernah bertugas di sebagai dokter istana di Andalusia.
Sebelum meninggal  dunia,  beliau  telah  menghasilkan  bukunya  yang  terkenal  Al Taysir. Buku itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan bahasa Inggeris dengan judul Faclititation of Treatment.
Selain  menjalin  perhubungan  yang  akrab  dengan  Ibnu  Zuhr,  Ibnu  Rusyd  juga mempunyai hubungan yang baik dengan kerajaan Islam Muwahidin. Hubungan ini telah membolehkan Ibnu Rusy dilantik sebagai hakim di Sevilla pada tahun 1169. Dua tahun kemudian, beliau dilantik menjadi hakim di Kardova.
Selepas beberapa waktu menjadi hakim, beliau dilantik sebagai dokter istana pada tahun 1182. Banyak yang cemburu dan dengki dengan kedudukan Ibnu Rusyd. Karena desakan dan tekanan pihak tertentu yang menganggapnya sebagai orang sesat, beliau dibuang ke daerah Alaisano.
Setelah selesai menjalani tempo pembuangannya, beliau pulang semula Kardova. Kehadirannya di Kardova bukan saja tidak diterima, tetapi beliau telah disisihkan oleh orang ramai serta menerima pelbagai penghinaan dari masyarakatnya.
Pada lewat penghujung usianya, kedudukan Ibnu Rusyd dipulihkan semula dan Khalifah Al-Mansor Al-Muwahhidi menyadari kesilapan yang dilakukannya. Namun, segala karunia dan penghormatan yang diberikan kepadanya tidak sempat dikecap karena beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 1198.
Kematiannya merupakan kehilangan yang cukup besar kepada kerajaan dan umat Islam di Sepanyol. Beliau tidak meninggalkan sedikitpun harta benda melainkan ilmu dan tulisan dalam pelbagai bidang seperti falsafah, pengobatan, ilmu kalam, falak, fikih, musik, kaji bintang, tatabahasa, dan nahu.
Di antara karya besar yang pernah dihasilkan oleh Ibnu Rusyd termasuklah “Kulliyah fit-Thibb” yang mengandung 16 jilid, mengenai pengobatan secara umum, Mabadil Falsafah (Pengantar Ilmu Falsafah), Tafsir Urjuza yang membicarakan pengobatan dan tauhid,  Taslul,  buku  mengenai  ilmu  kalam,  Kasyful  Adillah,  yang  mengungkap persoalan falsafah dan agama, Tahafatul Tahafut, ulasannya terhadap buku Imam AlGhazali yang berjudul Tahafatul Falaisafah, dan Muwafaqatil Hikmah Wal Syari’ah yang menyentuh persamaan antara falsafah dengan agama.
Karya  tulis  tersebut  menunjukkan  betapa  penguasaan  Ibnu  Rusyd  dalam pelbagai  bidang  dan  cabang  ilmu  begitu  kental  sekali  sehingga  usaha  untuk menterjemahkan tulisan beliau telah dilakukan ke dalam bahasa lain. Buku “Kulliyah fit-Thibb”  telah diterjemahkan  ke  dalam  bahasa  Latin  pada  tahun 1255  oleh Bonacosa, orang Yahudi dari Padua
Kemudian buku itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris dengan judul General Rules of Medicine. Hasil pemikiran yang dimuatkan dalam tulisannya, terutamanya dalam  bidang  falsafah,  telah  mempengaruhi  ahli  falsafah  Barat.  Dua  orang  ahli falsafah Eropa, yaitu Voltaire dan Rousseau dikatakan bukan sekadar terpengaruh oleh falsafah Ibnu Rusyd, tetapi memperoleh ilham dari membaca karyanya.
Pemikiran Voltaire dan Rousseau telah mencetuskan era Renaissance di Perancis sehingga merubah wajah Eropa keseluruhannya sebagaimana yang ada pada hari ini. Masyarakat Barat sebenarnya berhutang budi kepada Ibnu Rusyd karena pemikirannya, dan telah mencetuskan revolusi di benua Eropa.
Pemikirannya memungkinkan masyarakat di sana keluar dari zaman kegelapan menuju era kemajuan industri yang pesat. Hospital Les Quinze-Vingt yang juga merupakan hopital pertama di Paris didirikan oleh Raja Louis IX   berdasarkan model rumah sakitl Sultan Nuruddin di Damsyik yang kaidah pengobatannya merupakan hasil dari idea dan pemikiran Ibnu Rusyd.
Ibnu Rusyd juga telah menulis sebuah buku mengenai musik yang diberi judul “De Anima Aristoteles” (Commentary on the Aristotle’s De Animo). Hasil karyanya ini membuktikan betapa Ibnu Rusyd begitu terpengaruh dan tertarik dengan ilmu logika yang dikemukakan oleh ahli falsafah Yunani, Aristotle.
Pembicaraan falsafah Ibnu Rusyd banyak tertumpu pada persoalan yang berkaitan dengan metafisik, terutama masalah ketuhanan.
Pembaharuan ini dapat dilihat juga dalam bidang pengobatan, Ibnu Rusyd memberi penekanan tentang kepentingan menjaga kesehatan. Beberapa pandangan yang dikemukakan dalam bidang pengobatan juga didapati mendahului zamannya. Beliau pernah menyatakan bahwa demam campak hanya akan dialami oleh setiap orang sekali saja.
Ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Ibnu Rusyd turut menjangkau bidang yang berkaitan dengan  kemasyarakatan  apabila  beliau  coba  membuat  pembagian masyarakat itu kepada dua golongan yaitu golongan elit yang terdiri dari ahli falsafah dan masyarakat awam.
Pembagian strata sosial ini merupakan asas pengenalan pembagian masyarakat berdasarkan kelas seperti yang dilakukan oleh ahli falsafah terkemudian, seperti Karl Max dan mereka yang sealiran dengannya.
Apabila melihat keterampilan Ibnu Rusyd dalam pelbagai bidang ini, maka tidak syak lagi beliau merupakan ilmuwan Islam yang handal.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Grants for single moms